Дніпро

0

Дніпро

·

Національний

Університет митної справи та фінансів

0
0

Дніпро

·

Національний

Український державний хіміко-технологічний університет

0
0

Дніпро

·

Національний

Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту

0
0

Дніпро

·

Національний

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

0
0

Дніпро

·

Національний

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

0
0

Дніпро

·

Національний

Національна металургійна академія України

0
0

Дніпро

·

Приватний

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

0
0

Дніпро

·

Приватний

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

0
0

Дніпро

·

Приватний

Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпровський державний медичний університет

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

0
0

Дніпро

·

Приватний

Університет імені Альфреда Нобеля

0
0

Дніпро

·

Приватний

Дніпровський гуманітарний університет

0
0

Дніпро

·

Приватний

Дніпровський технологічний IT-університет ШАГ

0
0

Дніпро

·

Приватний

Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»

0
0

Дніпро

·

Приватний

Дніпровський інститут «Міжрегіональна академія управління персоналом»

0
0

Дніпро

·

Національний

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

0