Харків

0

Харків

·

Національний

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний університет радіоелектроніки

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний університет внутрішніх справ

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний університет будівництва та архітектури

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний медичний університет

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

0
0

Харків

·

Приватний

Харківський інститут медицини та біомедичних наук

0
0

Харків

·

Приватний

Харківський економіко-правовий університет

0
0

Харків

·

Національний

Харківський державний університет харчування та торгівлі

0
0

Харків

·

Приватний

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

0
0

Харків

·

Національний

Харківська державна зооветеринарна академія

0
0

Харків

·

Національний

Харківська державна академія фізичної культури

0
0

Харків

·

Національний

Харківська державна академія культури

0
0

Харків

·

Національний

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

0
0

Харків

·

Національний

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

0
0

Харків

·

Національний

Український державний університет залізничного транспорту

0
0

Харків

·

Національний

Українська інженерно-педагогічна академія

0
0

Харків

·

Національний

Національний університет цивільного захисту України

0
0

Харків

·

Національний

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

0
0

Харків

·

Національний

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

0
0

Харків

·

Національний

Національна академія Національної гвардії України

0
0

Харків

·

Приватний

Медичний інститут Харківської медичної академії пислядипломної освіти

0
0

Харків

·

Приватний

Харківський інститут ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

0
0

Харків

·

Приватний

Харківський міжнародний медичний університет

0
0

Харків

·

Національний

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

0
0

Харків

·

Національний

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

0
0

Харків

·

Національний

Національний фармацевтичний університет

0
0

Харків

·

Приватний

Харківський технологічний університет ШАГ

0